PROCES VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

1. VYHLEDÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Vyhledáváme pracovníky dle požadavků a specifikací klientů. Na počátku samotného procesu si od Vás vyžádáme popis volného pracovního místa. K vyhledávání využíváme mnoho zdrojů interních i externích. Interních v podobě vlastních webových stránek a databáze FENIX PERSONAL, do níž se mohou uchazeči on-line registrovat. Mezi externí zdroje patří inzerce na významných placených pracovních portálech a reklamní formáty napříč internetem, sociální sítě a další novodobé technologie. Velký důraz klademe také na  zájem kandidátů na základě cílené inzerce aktuálních pracovních pozic. Při výběru používáme metody, které vedou ke komplexnímu zhodnocení uchazečů. Vycházejí z profilů výkonových, osobnostních nebo manažerských, pokud je tento nutný pro výkon pozice. Kritéria jsou předem dána, stanovena na základě specifikace každé pracovní pozice.

 Nejčastějšími důvody, pro které firmy využívají naše služby jsou:

  • nechtějí výběrovými řízeními zatěžovat vlastní pracovníky

  • chtějí ochránit firemní soukromí 

  • nemají odezvu na vlastní inzerci 

  • jsou zahlceni životopisy uchazečů o práci, kteří neodpovídají daným požadavkům 

  • zjistili chyby ve výběru a hodnocení kandidátů 

  • vybraní pracovníci odcházejí ve zkušební lhůtě a musí pořádat stále další výběrová řízení, tzn. další náklady.

2. REALIZACE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Výběrová řízení zajišťujeme komplexně od zahájení vyhledávání až po výběr nejvhodnějších kandidátů. Výběr vedeme pod hlavičkou naší společnosti a zadavatel je představen pouze oborem. Kandidáti procházejí několika koly výběru a jsou posuzováni dle podmínek specifikovaných klientem (osobní pohovory,  prověření odborných a jazykových znalostí, a pod.). Hodnotící pracovní pohovory bývají zpravidla realizovány v kanceláři naší společnosti. Na základě požadavků klienta je možné provést pohovory v prostorách Vaší firmy nebo organizace.

3. PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA UCHAZEČŮ

V případě požadavku klienta, nebo vhodnosti použití, absolvují kandidáti profesní psychologické testování, které nám umožní posouzení jejich výkonových i osobnostních kvalit i případných nedostatků. Lidé jsou zdrojem úspěchu a prosperity Vaší společnosti. 

PŘINÁŠÍME NOVÉ POHLEDY NA PRACOVNÍKY, JELIKOŽ NEJSME ZATÍŽENI FIREMNÍMI VAZBAMI!