PROČ SPOLUPRACOVAT S NÁMI?

Velmi často se setkáváme s názorem, že personální agentury jsou zbytečné. Uchazečům vadí neprofesionální přístup recruitment konzultantů, cítí se být obtěžování zasílanými nabídkami mnohdy neodpovídajícími jejich zkušenostem a představám. Firmám vadí předražené služby za nekvalitní služby, kdy převažuje kvantita nad kvalitou.

Rádi bychom tento zažitý názor, tyto bariéry, prolomili. A to právě prací, kterou děláme jinak. Jak? Čtěte dále:

  • nehledáme rychlý byznys, hledáme i nabízíme partnerství na straně firmy i kandidáta
  • kandidát pro nás není jen „jméno“, ale partner, stejně jako firma
  • snažíme se Vás poznat. Nutností pro kvalitní výkon naší práce je poznat firmu, její historii, současnou situaci, pracovníky i budoucí spolupracovníky nového kolegy. Na druhou stranu chceme poznat i kandidáta – Vaše zkušenosti, schopnosti i záliby, a to nejlépe osobně.
  • zaměřujeme se na zprostředkování pracovníků pro specializované a odborné pozice, management a top management
  • našimi zákazníky jsou firmy solidní, solventní a renomované ve svém oboru. Nespolupracujeme s firmami "pofidérními", nesolventními, s nejasnou historií nebo budoucností
  •  preferujeme zákaznický a partnerský přístup – dlouhodobý a důvěrný
  • upřednostňujeme kvalitu nad kvantitou! Naši recruitment konzultanti nejsou svázáni povinností za den odeslat určitý počet životopisů do firmy, sjednat daný počet schůzek u klienta. Vše je individuální, každá firma i proces si žádají své – čas i kvalitu!
  • pracují pro Vás pouze zkušení konzultanti s několikaletou praxí v oboru personalistiky nebo vzděláním v tomto oboru
  • vytváříme služby na míru, podle Vašich potřeb, stávacíjí situace i přání
  • v rámci lokality i oborů disponujeme širokou sítí kontaktů

"NALÉZÁME ŘEŠENÍ TAM, KDE JINÍ VIDÍ PROBLÉMY."

 

Rádi Vás o těchto slovech přesvědčíme!