POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Vždy se snažíme najít nejoptimálnější řešení pro naše zákazníky, k zadanému požadavku přistupovat maximálně zodpovědně, individuálně a důvěrně. Také co nejlépe poznat firemní prostředí a kulturu dané firmy, abychom byli schopni nalézt ty nejvhodnější kandidáty a vytvořit s klientem dlouhodobý, parnterský vztah jako předpoklad oboustranného úspěchu.

Poskytujeme následující služby:

 • Recruitment / Nábor zaměstnanců - komplexní náborová aktivita a zajištění průběhu výběrového řízení
 • Přímé vyhledávání zaměstnanců/Executive Search - metoda vhodná pro vyhledání TOP manažerů a odborných pozic
 • Psychologická diagnostika a poradenství pro pracovní účely
 • Pracovně-právní poradenství - komplexní podpora při rozmanitých situacích života Vaší firmy

RECRUITMENT / NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

Na základě Vámi sdělených požadavků vyhledáváme vhodné kandidáty v mnoha různých zdrojích. Od databází uchazečů, inzerce na předních inzertních portálech a mnoha dalších. Velmi aktivně pracujeme se sociálními sítěmi a s dalšími novými technologiemi recruitmentu. Realizujeme náborové kampaně na míru v nejrůznějších médiích, tisku atd. Způsob, jakým uchazeče vyhledáváme a oslovujeme je jedinečný. Proto byla naše úspěšnost v obsazování pozic 86% v roce 2016. 

S vybranými kandidáty uskutečňujeme individuální pohovory, při nichž posuzujeme odborné kompetence, osobnostní charakteristiky, očekávání uchazeče a jeho motivaci a informujeme jej o nabízené pozici. Následně provedeme sekundární selekci kandidátů vhodných pro další kolo výběrového řízení. Pro zadavatele vytváříme přehled vybraných kandidátů a vytváříme soubor nejdůležitějších údajů s odůvodněním vhodnosti kandidáta na danou pozici - tzv. Profesní profil kandidáta. Velký důraz klademe na jasnou, otevřenou a přímou komunikaci se všemi zúčastněnými ve výběrovém řízení. A to od zahájení procesu náboru až po jeho ukončení a informování zamítnutých a neúšpěšných kandidátů. U vyšších manažerských pozic realizujeme zpracování komplexního psychologického posouzení.


EXECUTIVE SEARCH / PŘÍMÉ VYHLEDÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ /HEADHUNTING

Executive Search/Headhunting je metoda vhodná pro vyhledání TOP manažerů a specifických odborných pozic. Probíhá formou přímého oslovení a diskrétní nabídky. Jedná se o cílené oslovení zkušeného kandidáta, který je vytipován naší společností nebo samotným zadavatelem. Oslovení kandidáti většinou nehledají nové uplatnění, ale mohou být nabídkou natolik osloveni, že se rozhodnou změnit zaměstnavatele.

 • zadavatel je do určité fáze vyhledávání anonymní
 • vyhledaný odborník je úspěšný v daném oboru, získáváte již „ hotového“ člověka
 • diskrétnost a pravidla obchodní etiky jsou samozřejmostí

PSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

V případě, že se u jednotlivých kandidátů chcete seznámit s jejich silnými a slabými stránkami, rádi je za Vás otestujeme. Zajistíme psychologické posouzení nově přijímaných pracovníků, jejich výkonových a osobnostních charakteristik pomocí standardizovaných psychodiagnostických metod. Tyto odborné metody výrazně zvyšují pravděpodobnost výběru nejvhodnějšího kandidáta na pozici. Zároveň poskytují informaci, kam směřovat další rozvoj zaměstnance. Můžete od nás očekávat kompletní realizaci psychodiagnostického testování kvalit a dovedností uchazečů, výstupní informace a interpretaci výsledků testování.

Termíny realizace a cena:

 • realizaci psychodiagnostického testování Vám poskytneme ZDARMA (tj. v rámci odměny za  zprostředkování kandidáta, dle platné Smlouvy o zprostředkování zaměstnance uzavřené mezi agenturou FENIX PERSONAL a Vaší firmou)
 • nabídka bezplatného testování kandidátů se týká pouze těch, které Vám v rámci výběrového řízení doporučí personální společnost FENIX PERSONAL
 • nabízíme Vám možnost otestovat také Vaše kandidáty nebo kandidáty jiné personální agentury za poplatek.

PERSONÁLNĚ - PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

Tuto službu může využít zákazník kdykoliv potřebuje poradit, nasměrovat v oblasti pracovně-právní. Často je služba využívána manažery a řediteli firem, které nemají vlastní personální oddělení. 

Služba zahrnuje:

 • Tvorba organizační struktury společnosti, včetně popisu jednotlivých pozic.
 • Tvorba, kontrola pracovních smluv, dodatků ke smlouvám, atd.
 • Sledování změn v zákoníků práce a příslušných zákonů.
 • Poskytování informací klientovi o nových zákonech.
 • Vedení celé pracovně-právní agendy klienta
 • A další aktivity dle potřeby zákazníka.