OBCHODNÍ PODMÍNKY

CENY A NÁKLADY

Služba Recruitment

  • jsme placeni pouze za úspěch
  • do doby nástupu pracovníka neseme veškeré náklady na inzerci a výběrová řízení
  • nárok na odměnu nám vzniká až ve chvíli fyzického nástupu vyhledaného pracovníka na požadované pracovní místo
  • výše odměny se stanoví jako násobky hrubé mzdy
  • naše služby můžete využít také jednorázově, formou jednorázové objednávky

Služba Executive Search

  • V rámci platné smlouvy o poskytnutí této služby je část platby hrazená formou zálohy a zbylá část při vzniku pracovně-právního vztahu mezi Vámi (zákazníkem) a námi zprostředkovaným kandidátem.

Služby psychodiagnostiky a poradenství

  • Cena vždy závisí na objemu a typu zakázky. Platba je stanovena hodinovou sazbou nebo za provedení práce. Služby tohoto charakteru jsou často individuální a takto k nimi přistupujeme.

DODACÍ LHŮTA

Od zadání Vašeho požadavku na vyhledání nového pracovníka jsme schopni přibližně do 14 dnů představit reprezentativní soubor vhodných kandidátů. Další vývoj výběrového řízení se odvíjí od časových možností obou stran procesu. Zpravidla bývá výběrové řízení do jednoho měsíce ukončeno.

U služby Executive Search je výběr realizován v rámci časového rámce 10 až 12 týdnů.

GARANCE

Na námi zprostředkované pracovníky poskytujeme garanci v rozsahu 3 měsíců. V případě odchodu pracovníka v garanční době bezplatně vyhledáme náhradu. V případě, že již nepožadujete náhradního kandidáta (např. pozice bude zrušena), bude Vám vrácena poměrná část Vámi uhrazené odměny za vyhledání pracovníka.

U služby Executive Search poskytujeme 6 měsíční garanční dobu.