NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY PŘI PRACOVNÍM POHOVORU

NA KTERÉ OTÁZKY BYSTE MĚLI BÝT PŘIPRAVENI?

 • Popište náplň práce ve svém posledním zaměstnání.
 • Popište svůj rozvrh běžného dne v posledním zaměstnání.
 • Popište nejvýznamnější projekt, na kterém jste doposud pracoval(a).
 • Jak jste získal(a) svou poslední práci a proč odcházíte?
 • Co výjimečného můžete nabídnout?
 • Co víte o naší společnosti?
 • Jak dlouho hledáte práci?
 • Jak jste zjistil(a), že hledáme pracovníka na tuto pozici?
 • Z jakého důvodu jste odešel z předchozí firmy?
 • Vadí Vám časté změny ve Vašem pracovním prostředí a v pracovních postupech?
 • Jak se stavíte k přesčasům?
 • Jaké výhody a nevýhody mělo Vaše poslední zaměstnání?

Iniciativa

 • Ve kterých oblastech se chcete dále rozvíjet?
 • Jak na tom chcete pracovat?
 • Čím si myslíte, že budete naší společnosti užitečný/á?
 • Pokud Vám (tuto) pozici nabídneme, jaké budou Vaše první kroky, abyste docílil(a) skutečně dobrého začátku?

Zkušenosti s vedením

 • Popište svůj styl vedení lidí.
 • Proč jste schopným vedoucím?
 • Co Vás na vedení lidí baví nejvíce? Co nejméně?
 • Co Vám na vedení lidí připadá nejtěžší?
 • Jak zvládáte zodpovědnost?
 • Co děláte, abyste ostatní co nejlépe motivoval(a)?

Komunikační dovednosti

 • Jak trávíte volný čas?
 • Jaké jsou Vaše pracovní cíle?
 • Co Vás k těmto cílům motivovalo?
 • Jaké jsou Vaše nejlepší schopnosti?
 • Jste schopný obhájit své stanovisko i v cizím jazyce?

NA CO, MIMO JINÉ, NEMUSÍTE ODPOVÍDAT?

 • Chodíte pravidelně do kostela?
 • Jaká je vaše politická orientace?
 • Jaká je vaše sexuální orientace? 

Pohovor může i nemusí být zakončen diskusí o výši mzdy a výhodách, které firma poskytuje. Ještě před rozloučením čekejte informaci, kdy a jakou formou Vám personální společnost dá vědět, jaký bude další postup výběrového řízení.