JAK NAPSAT ŽIVOTOPIS?

Životopis, neboli z angličtiny počeštělý výraz CV (Curriculum Vitae) je stále nejdůležitější písemností kandidáta při hledání nového zaměstnání. V personálních inzerátech požadují zaměstnavatelé zaslání dokumentů jako např. profesní životopis, strukturovaný životopis, CV v angličtině a podobně.

Standardní formou pro CV je strukturovaný životopis, který se od dříve používané formy vyznačuje používáním hesel, termínů a absencí celých vět. Strukturovaný životopis je mnohem přehlednější, jasně a rychle ukazuje požadované informace o kandidátovi. Současně se ale dnes s rozvojem technologií používají nové formy prezentace, jako např. videoživotopis, vlastní web stránky, grafické programy atd.

Je důležité, aby Vaše prezentace byla stručná, přehledná, přesná, pravdivá a bezchybná.

KDE A JAK SI ŽIVOTOPIS VYTVOŘIT:

Šablony pro tvorbu životopisu:

Vlastní design životopisu:

Můžete si vytvořit svůj životopis. Vaše prezentace tak bude jedinečná, bude plně vyjadřovat vás jako osobnost. U některých typů pozic (především v oblasti marketingu a tvůrčí činnosti) je kreativita a osobní vyjádření zaměstnavatelem očekávaná. Pozor - přilišná grafická kreativita vám může uškodit. Jen dbejte na to, aby i přesto váš živopis obsahoval všechny potřebné náležitosti. Obecně lze definovat několik základních standardů na grafickou úpravu životopisu:

- Grafické prvky (proužky, vzory, pozadí, vodoznak, čáry) používat velmi střídmě nebo vůbec
- Počet fontů maximálně dva až tři
- Maximálně jedna fotografie
- Nepoužívat příliš barev
- Životopis by neměl být příliš výstřední

Tipy, nástroje pro tvorbu vlastního životopisu:

 • Grafické programy - nejčastěji využívaný a nejjednodušší je www.canva.com
 • Videoživotopis - díky rozvoji technologií je dnes častým způsobem prezentace kandidátů. Tato prezentace má své výhody i nevýhody. Je možné si jej natočit prostřednictvím telefonu, webkamery nebo můžete využít služeb profesionálů. Doporučujeme spolu s videoživotopisem zasílat i psanou formu životopisu.
 • Vlastní webové stránky - vytvořené pro účel získání pracovního místa. Je to velmi jednoduché, webové stránky je dnes možné založit za minimální cenu. Prezentace zde je velmi efektivní. Nabízí se stránky podpořit ppc kampaní, aby byly lépe dohledatelné. Výhodou je to, že si vás zaměstnavatelé najdou sami. Doporučujeme tuto formu prezentace pro intermi managery, živnostníky. Webové stránky je možné podpořit také psaním profesního blogu, ve kterém budete komentovat své profesní zkušenosti, úspěchy atd.

CO BY MĚL ŽIVOTOPIS OBSAHOVAT?

 • Vaši aktuální fotografii, nejlépe portrétovou, barevnou a aktuální (nikoliv  let starou)
 • osobní udaje – jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště
 • kontaktní udaje – telefonní číslo, emailová adresa
 • optimální délka jsou 2 strany formátu A4, pokud potřebujete sdělit více informací, přilože je jako samostatnou přílohu, totéž platí pro prezentaci Vašich úspěchů a projektů

Vzdělání: 

 • uveďte vzestupně, tedy od základního po nejvyšší dosažené
 • uvádějte i roky započetí a ukončení školní docházky
 • také název školy, studijní obor, specializaci
 • další tréninky a absolvované kurzy

Dosavadní pracovní zkušenosti:

 • uvádějte sestupně, tedy od současného zaměstnání a končit byste měli Vaším prvním zaměstnáním po ukončení školní docházky
 • u každého zaměstnání uveďte datum jeho započetí a ukončení, včetně měsíce v daném roce
 • uveďte název zaměstnavatele, obor, v němž je činný
 • uveďte název pozice, na které jste pracoval/a
 • uveďte co nejdetailnější náplň Vaší práce. Tento popis může být obsáhlý. Čím přesnější informace o Vás takto získáme, tím efektivnější bude naše další komunikace.
 • jazykové znalosti
 • stupeň pokročilosti v daném jazyce, získané certifikáty, osvědčení, zkoušky a pobyty v zahraničí

Počítačové znalosti:

 • programy, které znáte a na jaké úrovni je ovládáte
 • řidičský průkaz, máte-li jej, uveďte skupinu

Další dovednosti a znalosti

 • osobnostní charakteristiku a pracovní cíle, představu o hledané práci
 • Vaše dosažené pracovní úspěchy
 • záliby
 • reference

VZOROVÉ ŽIVOTOPISY pro rok 2018:

1. VZOR - Area Sales Manager - standardizovaný životopis

2. VZOR - Production Manager - anglická verze

3. VZOR - Výkonný ředitel - manažerská prezentace

 

Potřebujete poradit? Zavolejte nám nebo napište. Rádi Vám pomůžeme vytvořit atraktivní životopis.