What is different from our competitors?

EN - přeložit!

Velmi často se setkáváme s názorem, že personální agentury jsou zbytečné. Kandidátům vadí neprofesionální přístup recruiterů, cítí se být obtěžování zasílanými nabídkami mnohdy neodpovídajícími jejich zkušenostem a představám. Firmám vadí předražené služby za nekvalitní práci, kdy převažuje kvantita nad kvalitou.

Rádi bychom tento zažitý názor, tyto bariéry, prolomili. A to právě prací, kterou děláme jinak.

Jak? Čtěte dále:

  • nehledáme rychlý byznys, hledáme i nabízíme partnerství na straně firmy i uchazeče o práci
  • uchazeč pro nás není jen „jméno“, ale partner, stejně jako firma
  • snažíme se Vás poznat. Nutností pro kvalitní výkon naší práce je poznat firmu, její historii, současnou situaci, pracovníky i budoucí spolupracovníky nového kolegy. Na  druhou stranu chceme poznat i uchazeče o práci – Vaše zkušenosti, schopnosti i záliby, a to nejlépe osobně
  • v oblasti průmyslu a strojírenství nabízíme největší zkušenosti a úspěchy
  • preferujeme zákaznický a partnerský přístup – dlouhodobý a důvěrný
  • upřednostňujeme kvalitu nad kvantitou! Naši recruiteři nejsou svázáni povinností za den odeslat určitý počet životopisů do firmy, sjednat daný počet schůzek u klienta. Vše je individuální, každá firma i proces si žádají své – čas i kvalitu!
  • pracují pro Vás pouze zkušení konzultanti s několikaletou praxí v oboru personalistiky nebo vzděláním v tomto oboru
  • vytváříme služby na míru, podle Vašich potřeb, stávacíjí situace i přání
  • v rámci lokality a oborů disponujeme širokou sítí zdrojů a kontaktů

NALÉZÁME ŘEŠENÍ TAM, KDE JINÍ VIDÍ PROBLÉMY.

Rádi Vás o těchto slovech přesvědčíme!

Tým FENIX PERSONAL